Skip to main content

Ledarskapsprogram

Framgångsrikt ledarskap

Forskningsresultat inom psykologi och på senare tid framförallt även neurobiologi har bidragit till att förklara framgångsrikt ledarskap. Forskningen har visat att arbetsplatser, där medarbetarna mår bra, lättare behåller och nyrekryterar kompetens, har lägre stressnivåer, producerar mer och kan ställa om snabbare. Samma forskning visar att 50-70 % av medarbetarnas välbefinnande beror på närmsta chef.

En hälsofrämjande och utvecklande kultur är beroende av ett hälsofrämjande och utvecklande ledarskap och medarbetarskap. En sådan kultur anpassar sig lättare till ett samhälle i allt snabbare utveckling. Emotionellt och socialt kompetenta chefer mår bra, får medarbetare att må bra, är mer uthålliga och har lättare att bedriva och utveckla verksamhet. 

Syfte

Syftet med detta program är att deltagarna skall inspirera varandra och påbörja en målmedveten personlig utveckling till fullfjädrade ledare och kulturbärare, personer som lever som de lär och som har förståelse för både stora och små sammanhang och hur de hänger ihop. Deltagarna skall få rationell och framför allt känslomässig förståelse för att man som ledare möjliggör för andra att bedriva och utveckla verksamhet i ett hälsofrämjande klimat. Man föregår med gott exempel och tar sina uppdrag, sig själv och sina relationer till chefer och medarbetare på allvar. Man bottnar i sitt ledarskap.

Målgrupp

Chefer som gått grundläggande ledarskapskurser, har praktisk erfarenhet av eget ledarskap och som är väl motiverade att vilja utveckla sig själva, sina medarbetare och sin verksamhet.

Mål

Deltagarna skall på kort tid och på ett trovärdigt sätt kunna kommunicera sin personliga ledningsfilosofi med värderingar, hur dessa hänger ihop med uppdragsgivaren och uppdraget, med vision och verksamhetsidé samt hur de tas till vara i rent konkreta termer för att definiera mål, strategi, kommunikation och rapportering mot överenskomna mål för att nå verksamhetsresultat.

Utvärdering

Utvärdering sker

  • av deltagarna själva genom egen poängsättning av ledaregenskaper vid start och avslut, utvärdering av hur individuellt utformade målformuleringar uppnåtts och reflektion och listning av nya insikter och hur man tror de kommer att påverka ledarskapet
  • genom feedback inom gruppen
  • genom avslutande utvärderande samtal mellan uppdragsgivande chef, programdeltagare och coacher