Aperio AB

Vi hjälper individer och företag lägga grunden för vidareutveckling, förbättring och effektivisering genom kundanpassade konsulttjänster. Vi har ett coachande arbetssätt och förhållningssätt.

Centrala frågor är vad, varför och hur

  • Vad:      Synliggöra mål – vad vill man?
  • Varför:   Medvetandegöra den inre bakomliggande övertygelsen. 
  • Hur:      Synliggöra hur man vill gå tillväga utifrån vad man har och vad man behöver.

En välmående, frisk, organisation består av delaktiga, motiverade medarbetare som känner sig sedda och kan bidra till helheten. Våra arbetsplatser har behov av att kunna anpassas till en omvärld i förändring. Denna förändringsprocess är oftast styrd av ett informationsflöde. Hur väl förändringsprocessen fortlöper är sin tur styrd av hur väl chefer och medarbetare är insatta i vad som händer, hur det händer och inte minst varför det händer. D.v.s. att man är införstådd med och känner att man kan hantera det som händer. Man känner sig delaktig. När man dessutom känner att processen är meningsfull hjälper man till att driva processen framåt, vilket i sin tur lägger grunden till ett positivt klimat där så många som möjligt mår bra. Man känner en känsla av sammanhang.

Aperio hjälper dig och din organisation med att synliggöra det som händer

Genom att synliggöra hjälper vi er med att skapa en organisation som bygger på begriplighet, delaktighet och engagemang. Vidare lägger det grunden för att kunna utveckla, förbättra och effektivisera organisationen. Ett led i detta är även att synliggöra det som fungerar och det som är värt att ta tillvara och bygga vidare på för att utveckla dig och din organisation.

Vill du veta mer?

 

favico7
Aperio AB
Rektorsvägen 16
224 67 Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

design & produktion: SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat