Skip to main content

Webbaserad uppföljning och utvärdering

Mål, handling, resultat och feedback

Levande organismer upprätthåller liv och anpassar sig till nya situationer i fyra steg: Mål, handling, resultat och feedback. I fysiologin sker dessa feedbackloopar på hundradelar av en sekund med otrolig precision. Exempel på detta är blodtrycket och matsmältningen som sköter sig själv. Andra exempel är hur vi håller balansen och målmedvetet går dit vi skall utan att fundera på hur vi gör. Till och med det mesta av vår kommunikation sker automatiskt. Dessa processer är till 99 % omedvetna. Endast någon procent är medvetna handlingar.

Om en process skall kunna utvecklas, t ex kommunikativ förmåga, måste den bli medveten. Andelen medvetna processer kan ökas genom att man ökar sin självkännedom och kännedom om sin sociala omgivning. Genom egen reflektion och feedback från omgivningen kan tidigare omedvetna processer bli medvetna och därmed föremål för justering. Man reagerar inte längre omedvetet – man handlar medvetet och situationsanpassat. Man utvecklas.

Framgångsrikt ledarskap och verksamhet skiljer sig inte från kroppens sätt att styra en process - det sker i fyra steg:

  • Mål
  • Handling
  • Resultat
  • Feedback

Att bedriva och utveckla verksamhet borde, som i fysiologin, vara en lärande och självjusterande process med kontinuerlig mätning av resultat och snabb feedback. Det uppnås med medarbetare som är medvetna om och delaktiga i helhetens syfte, mål, strategi, resultat och rapportering mot uppställda mål och som är angelägna om att ta sitt individuella ansvar för att helheten uppnås.

Det är här som webbaserad uppföljning och utvärdering kommer in i bilden. Genom att mäta och utvärdera får chefer och medarbetare en konstant feedback på hur interna och externa processer fungerar i organisationen. Organisationen kan välja om man vill mäta vid enstaka tillfällen under ett verksamhetsår eller kontinuerligt och fortlöpande via självgenererande webbaserade system. Oavsett hur man mäter så läggs fokus på resultatet och inte på genomförandet. Resultatet i sin tur synliggör och engagerar, vilket i sin tur lägger grunden till vidareutveckling och delaktighet.

Vi har tillgång till validerade utvärderingsmodeller samt kan även hjälpa er att skräddarsy en modell som passar era behov och önskemål.