Skip to main content

Coaching

"Coaching är att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa honom att lära, hellre än att lära honom" - Whitmore, 1997

 Coaching handlar inte om rådgivning, mentorskap, handledning, terapi eller konsulting. Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för den egna framgången. Coachens roll är att lära ut och träna att i varje situation själv hitta den bästa vägen, inte att coacha någon genom livets möjligheter och svårigheter.

Personlig coaching

fotterUtifrån klientens behov och önskemål synliggör och fastställer vi de mål klienten önskar uppfylla med sina coachingsamtal. Samtalen sker antingen i Aperios lokaler i Lund eller i den lokal klienten själv föreslår. Personlig coaching kan ske på tre olika nivåer:

Lösningsfokuserad coaching där klient och coach arbetar tillsammans för att lösa ett definierat problem eller spörsmål för att nå uppsatt mål.
Prestationsinriktad coaching eller translationsinriktad coaching, där klient och coach arbetar tillsammans för att utveckla klientens beteende, tankar och förmågor för att nå klientens mål att kunna bli den de önskar utifrån nuvarande situationsförhållanden.
Transformationsinriktad coaching hjälper klienten att utvecklas som person snarare än att utveckla olika egenskaper och förmågor. Det är en djupt liggande förändring som tar längre tid i coachinganspråk.

Business Coaching – Verksamhetscoaching

fotVerksamhetscoaching, även kallat Business Coaching eller affärscoaching, adresserar klientens utvecklingsmål med fokus att utveckla organisationen, företaget eller verksamheten där målet är att nå organisatoriska resultat, snarare än klientens egna personliga utvecklings- och karriärmål.

Verksamhetscoaching möjliggör för klienten att förstå och förbättra sin egen roll och använda sig själv som ett verktyg i processen att uppnå organisatorisk framgång. Business coachen hjälper klienten att synliggöra och förstå hur förhållanden och personliga egenskaper, inklusive egna och personliga perspektiv, kan påverka medarbetare, personal och verksamhetsprocesser inom en organisation. Framgångsrik coaching hjälper klienten att utifrån anpassning, möjliggörande och förändring skapa personliga och affärsmässiga processer med syftet att nå organisatoriska mål.