Skip to main content
”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, så måste jag finna henne där hon är och börja just där.”
Sören Kierkegaard

Aperio AB

Aperio tillhandahåller konsulttjänster inom coaching, ledarskapsutveckling och webbaserade utvärderingsmetoder.
Vi hjälper individer och företag lägga grunden för vidareutveckling, förbättring och effektivisering genom kundanpassade konsulttjänster. Vi har ett coachande arbetssätt och förhållningssätt.

Coaching

Vi hjälper er med både Personlig och Business coaching

Ledarskapsprogram

Det Nya Ledarskapet - för chefer och ledare som vill komma längre

Webbaserad uppföljning och utvärdering

Mäter, följer upp och utvärderar interna och externa processer

Analysverktyg